T. 59, S. 9 (2019)

Mục lục

Bài viết

Giám sát tích cực phản ứng có hại của thuốc thông qua bộ công cụ phát hiện tín hiệu tại một đơn vị lâm sàng chuyên khoa tim mạch tuyến Trung ương Tóm tắt
Trần Ngân Hà, Cao Thị Thu Huyền, Bùi Thị Ngọc Thực, Nguyễn Thu Minh, Phạm Thị Tuyết Nga, Cẩn Tuyết Nga, Vũ Đình Hòa, Trần Nhân Thắng, Nguyễn Hoàng Anh 03-11
Một số vấn đề liên quan đến sử dụng insulin chưa phù hợp trên bệnh nhân đái tháo đường tại một bệnh viện tuyến Trung ương Tóm tắt
Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Thị Trang, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Thúy Vân 11-17
Nghiên cứu cải thiện tính chất cao khô sấy phun ngải trắng sử dụng tá dược silicon dioxid Tóm tắt
Nguyễn Đức Hạnh, Trần Toàn Văn, Nguyễn Đăng Khoa 17-22
Nghiên cứu định lượng rosuvastatin trong huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng – khối phổ Tóm tắt
Tạ Mạnh Hùng, Phan Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Thu Hòa 22-27
Thẩm định quy trình xác định độ tinh khiết hóa phóng xạ của thuốc 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glucose (18F-FDG) Tóm tắt
Hồ Đắc Hùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Võ Thị Bạch Huệ 27-31
Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động hạ đường huyết trên chuột nhắt của viên nang cứng Sapentol Tóm tắt
Ngô Trúc Duyên, Nguyễn Lê Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đỗ Thị Hồng Tươi 31-34
Hai saponin phân lập từ loài Gynostemma guangxiense X. X. Chen & D. H. Qin. thu hái ở Yên Bái Tóm tắt
Thân Thị Kiều My, Phạm Thanh Kỳ 34-40
Đánh giá nguy cơ độc tố vi nấm aflatoxin B1, ochratoxin A, fumonisin B1 và zearalenon trong thực phẩm tại Bắc Giang và Thái Bình Tóm tắt
Đỗ Hữu Tuấn, Trần Cao Sơn, Lê Thị Hồng Hảo, Lê Danh Tuyên, Thái Nguyễn Hùng Thu 41-47
Xây dựng phương pháp xác định tạp chất liên quan trong nguyên liệu tạp chất A của terazosin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Đỗ Thị Thanh Thủy, Đoàn Cao Sơn 47-50
Xây dựng quy trình định lượng đồng thời vicenin-2 và vitexin trong cao dược liệu rau đắng đất bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Trần Thị Tâm Nguyên, Nguyễn Hữu Sơn, Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Ngọc Vinh 50-54
Nghiên cứu xây dựng qui trình phân tích dư lượng một số thuốc trừ sâu nhóm phospho hữu cơ và carbamat trong nước kênh rạch bằng phương pháp LC - MS/MS Tóm tắt
Ngụy Tấn Lộc, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Lê Hữu Phước 54-60
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo phức giữa silybin và phosphatidylcholin Tóm tắt
Đặng Trường Giang, Trần Thị Hiện, Phạm Văn Hiển, Chử Văn Mến, Nguyễn Hữu Mỹ, Trần Kim Thanh, Vũ Bình Dương 60-65
Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh học của tinh dầu tía tô (Perilla frutescens (L.) Britt) Tóm tắt
Hoàng Thị Kim Vân, Vũ Đình Ngọ, Trần Thị Hằng, Trần Thị Phương, Nguyễn Thị Thu Minh, Đinh Thị Thu Thủy, Nguyễn Hải Đăng 65-68
Xây dựng phương pháp định tính nguyên liệu tạp chất A của terazosin bằng sắc ký lớp mỏng Tóm tắt
Đỗ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hải Nam 68-71
Nghiên cứu đặc điểm vi học và thành phần hóa học lá cây trà hoa dormoy (Camellia dormoyana (Pierre) Sealy Tóm tắt
Trịnh Hồng Thúy, Phạm Thanh Kỳ 71-74
Nghiên cứu phân lập và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của carpain từ lá đu đủ (Carica papaya L., Caricaceae) Tóm tắt
Nguyễn Việt Đức, Nguyễn Thị Minh Thuận, Võ Thị Bạch Huệ 75-77
Nghiên cứu xây dựng phương pháp định tính nhanh tadalafil, sildenafil và vardenafil ngụy tạo trong thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương bằng kỹ thuật khối phổ Tóm tắt
Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ 78-83
Cải tiến quy trình tổng hợp mesna qua trung gian natri S-(2-sulfonatoethyl)sulfurothioat Tóm tắt
Đào Nguyệt Sương Huyền, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đình Luyện 83-88


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861